14 Şubat 2008

18 ve 25 Şubat Pazartesi Açık Radyo'da Leyla Keser Berber

18 Şubat 2008, Pazartesi günü konuğumuz Yrd. Doç.Dr. Leyla Keser Berber... Hrant Dink daavasının 14 Şubat'ta yapılan duruşması vesilesi ile "Türkiye'de bir ilk" başlıkları altında gündeme gelen duruşma salonunda "dijital konferans" konusunu tartışacağız...

25 Şubat Pazartesi'nin konusu ise "e-Sağlık" olacak...

11 Şubat 2008

4 Şubat ve 11 Şubat 2008, Açık Radyo'da Av. Ali Osman ÖZDİLEK...

Bilgi Çağının Hukuku programı, Av. Ali Osman Özdilek'i konuk ederek 4 Şubat'ta "Kişisel Bilgilerin Gizliliği"ni, 11 Şubat'ta ise Türkiye'de bu konuda ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarla bu bağlamda "Facebook" olgusunu ele aldı...
Özdilek, sonuncunun ve "MSN" gibi eşzamanlı iletişim kanallarının çok sakınımlı kullanılmadığı takdirde kişisel bilgilerin korunması açısından sakıncalar içerdiğini, ayrıca iş verimini de düşürdüğünü ileri sürdü...

4 Şubat programında Arno'dan "Fais Gaffe" ("Gaf Yap"!) -"French Bazaar" albumünden- , 11 Şubat'ta yine Arno'dan "Tout la Nuit" ("Bütün Gece") -"Jud de Box" albumünden- parçalarını çaldık...