31 Ekim 2008

İKİ YENİ MAHKEME KARARI

Kanada mahkemesi hakaretamiz içeriğe verilen bağlantının, içerik sağlayıcı açısından sorumluluk doğurmadığına hükmetti: Haber + KArar
Avrupa Adalet Divanı (EJC) şirketlerin web sitelerinde 60 dakika içinde arayana geri dönülebilecek biçimde telefon numarası ve form bulunması gerektiğine hükmetti: Haber + KArar

3 Kasım 2008, Pazartesi Canlı yayın konuğu: Doç.Dr. Savaş BOZBEL

Sayın Bozbel ile son haftalardaki erişim engellemelerinin hukuki cephesini tartışacağız...

28 Ekim 2008

Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Bildirgesi

Türkiye İnterneti Yasaklama Ayıbından Kurtulmalıdır !

Youtube 6 aya yakındır yasaklı. Myspace, Dailymotion, Dawkins, ve nihayet Blogger yasaklandı. Wordpress ve Alibaba'yı yasaklamaktan çekinmedik. Son bir yılda 5651, kişilik hakları ve fikri ve sinaihaklar nedeniyle bini aşkın webi yasakladık. Türkiye dünya internetine kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor ve bunu sadece yasaklarla yapmaya çalışıyor. Yapılanlar, Anayasaya aykırı, Hukukun temel ilkelerine ters, bu iş için çıkartılan 5651'ın 9. maddesini ihlal ediyor. Yasaklamalar, savunma almadan, tebliğ edilmeden, tedbir olarak alınmasına rağmen, bir ceza olarak uygulanıyor. Yasaklar, suçluyu değil, sıradan Türk yurttaşını, ve internet üzerinden iş yapmak isteyen, görüşlerini paylaşan, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak isteyen girişimci, öncü yurttaşlarımıza zarar veriyor; yasaklar pire için yorgan yakarak adaletsizlik yaratıyor. Kanımızca, mahkemelerimiz ve diğer ilgililer kolaycı bir yaklaşımla herşeyi yasaklayarak, haksızlığa sebeb olarak suç işliyorlar; tazminat davalarına muhatab olacaklardır. Yasaklar, Türkiye'nin AB, Demokrasi ve Bilgi Toplumu projeleriyle uyuşmuyor.


Ülkemizin yasakçı bakış açısından vazgeçip, tüm dünya ile birlikte yönetişim ilkeleri ışığında internetdeki "zararlı" içerik ve bilişim suçları ile mücadele etmelidir. Bu mücadele tek başına kamu otoritesi ve mahkemelerle yapılacak bir mücadele değildir. Yasaklamalar, bilenlerce kolayca delinmekte, gittikce artan bir oranda, yurttaşların bu yasakların aşılması bilgisi yayılmaktadır.

Sivil toplum örgütleri bu sürecin bir parçası olarak çalışmaya hazırdır.

Yeter ki makulde uzlaşmak istensin ve diyalog kurulsun. Örneğin, çocuk pornosu, ihtihara teşvik konularındaki yasaklamaların, uzman görüşü ışığında mahkemelerce yapılmasına hiç bir itirazımız yok. "İkaz et/Kaldırt" yönteminin uygulanması istiyor, ve bu sürecin parçası olmak istiyoruz.


Kısa vadede ülkemize büyük zarar veren bu trajedinin önlenmesi için acil tedbir alınmalıdır. En başta, Ankara ve İstanbul'da 2 uzmanlaşan mahkeme geçici bir süre için İnternet yasaklarına bakmalıdır. Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği, Yüksek Hakimler Kurulu bu konuda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği ile böyle bir yapılanmayı sağlamalıdır. Telekomunikasyon Kurumu, katalog suçları dışındaki

yasaklamalarda da, resen yetkilerini artırmadan, mahkeme kararlarının uygulanmasında aracı olmalı; 5651/9'un uygulanmasında üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Ama, TK resen karar verme yetkisini acil haller dışında kullanmamalı, ilgili mahkemeden karar almalıdır. 5651'in yönetmelikleri gözden geçirilip, hem katalog dışı yasaklamalar, ve yurt içi/ yurt dışı konusu; hemde "yasaklı nesnenin kaldırılması" konusunu berraklaştırmalıdır. Youtube yasağı açmazını çözmenin tek yolu budur.


Yasakların ancak son çare olarak, bütün yollar bittikten sonra uygulaması benimsenmeli; o halde bile nesne temelli engelleme yapılmalıdır. TK bunun mali sorumluluğunu almalıdır. Nesne temelli engellemenin yapılması Bilişim Kurultayı ve İnternet Konferansı gibi açık ortamlarda ilgili taraflar ve uzmanlarca tartışılmalıdır.


Uzun vadede 5651'i kaldırıp, Siber Suçlar sözleşmesine uygun, Adalet Bakanlığı Komisyonunca hazırlanan ve askıya alınan taslakla başlayarak yeni bir düzenlemeye gitmeliyiz. Sektörle ortak yapılar (self-regulation/co-regulation) kurmalıyız.


Türkiye internetin marjinal problemlerine cok fazla enerji harcıyor. Asıl, İnterneti demokrasimizi geliştirmek, toplumsal kalkınmaya katkı vermek ve bilgi toplumu yönünde nasıl kullanırız konularına kafa yormamız gerekir.


İnternet Yaşamdır !


İnternet Teknolojileri Derneği - INETD

Türkiye Bilişim Derneği - TBD

Türkiye Bilişim Sektör Derneği -- TÜBİDER

İnternet Medyası Derneği

Linux Kullanıcıları Derneği - LKD

Tüm İnternet Evleri Derneği -- TİEV


Pardus Kullanııcları Derneği - PKD


Türk Kütüphanecileri Derneği -- TKD

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği -- UNAK

Tıp Bilişimi Derneği - TurkMIA

ODTÜ Mezunları Derneği -- ODTÜ MD

Yurttaş Girisimi

Katılımcı Avukatlar - KAV

20 ve 27 Ekim: Orhan TURAN ile elektronik Noterlik

Blooger.Com engellemesi nedeniyle ayrıntılarını giremediğim Açık Radyo'daki son 2 söyleşiyi Ankara 56. Noteri Sayın Orhan TURAN ile yaptık...

13 Ekim 2008

13 Ekim Pazartesi: Behçet ENVARLI ile Telekomünikasyon ve "Genç Zirve"

13 Ekim Pazartesi canlı yayın konuğumuz TBV Genel Sekreteri Behçet Envarlı idi.
Envarlı TBV tarafından Haziran 2008'de düzenlenen "Telekomünikasyon: Bilgi Toplumunun Kaldıracı" Konferansının yeni yayınlanan Sonuç Raporu'ndan bulgular paylaştı. Keza geçtiğimiz hafta yapılan CEBIT Bilişim Zirvesi'nde en çok ilgi çeken "Genç Zirve" hakkında özet bilgiler sundu...

6 Ekim Pazartesi: Av.Vedat GÜRER ile "FAST"

Bugün Av. Vedat Gürer ile FAST: "Future Attributing Screening Technology" ya da "Kötü niyet Detektörü"nden yola çıkarak özel yaşamın gizliliğini konuştuk...

EYLÜL - AÇIK RADYO Programları

"Bilgi Çağının Hukuku" program konu ve konukları:
25 Ağustos ve 1 Eylül Pazartesi: Doç.Dr. Mahmut Koca - İletişimin tesbiti ve dinlenmesinin hukuki cephesi (dinleyicilerin isteği üzerine),
8 Eylül Pzt: Doç.Dr. Tekin Memiş ile yazılımların hukuki koruması,
15 Eylül Pzt: Doç.Dr. Tekin Memiş ile yazılımlar ve veri tabanlarının hukuki koruması,
22 Eylül Pzt: Av.Vedat Gürer ile küresel ekonomik krizin bilgi teknolojileri sektörüne etkisi, bilgi edinme hakkı açısından -doğru- finansal bilgilere erişimin önemi...
29 Eylül Pzt: Av. Vedat Gürer ile alan adları ve hukuki koruma