24 Mayıs 2007

28 MAYIS: LEYLA KESER BERBER ile INTERNET KURULU

Son iki haftadır Av. Gökhan Ahi ile "5651 sayılı" daha cok "Sansür Yasası" diye ün salan kanunu konuştuk... Bu Pazartesi de (28 Mayıs 2007) bu kanunla "geliveren" "Internet Kurulu"nu mercek altına alıyoruz...
Konuk: Leyla Keser Berber. Y.Doc.Dr. Bilgi Universitesi.
Berber, "Internet Kurulu"nun yasal düzenlenmesi amacıyla hükümetin talebi üzerine Dr. Yaman Akdeniz ile birlikte hazırladıkları çalışmanın ayrıntılarını ve 5651'deki "Kurul"un bu çalışmayla önerilen yaklaşımın ne kadar uzağında olduğunu açıkladı.
4 Haziran 2007, Pazartesi programında da yine Leyla Keser Berber konuktu. Bu kez, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku alanında verilen eğitim hakkında konuştuk. İlginç nokta, "Adli Bilişim" konusunda çalışmalarını derinleştiren, bu konuda kitap da yazan Berber'in yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bu teziyle "doçent" unvanını Türkiye'de alamayacak oluşuydu. YÖK mevzuatı bu bağlamda en yeni hukuk dalı olarak "çevre hukuku"nu kabul ediyor, "interdisipliner" bir alan olduğu gerekçesiyle "bilişim" (bu terimle konunun sınırlandırılmasına karşı olduğumu da söyleşi sırasında belirttim) hukukunda doçentlik/profesörlük unvanı vermeyi kabul etmiyor...
Leyla da bu konuda bir yandan hukuki yolları denerken bir taraftan da yurtdışında doçent olup dönmeyi planlıyordu...

13 Mayıs 2007

14 MAYIS PAZARTESİ- Av. GÖKHAN AHİ ile 5651 SAYILI YASA

Sayın Cumhurbaşkanı Sezer veto etmez ise "İn­ter­net Or­tamın­da Ya­pı­lan Yayın­la­rın Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İş­lenen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­da Ka­nun" başlıklı yeni bir kanunumuz daha oluyor.
14 Mayıs 2007, Pazartesi günü Açık Radyo'da Av. Gökhan Ahi ile bu kanunu tartıştık. Ahi, İvHP ve İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi üyesi. Hürriyet Gazetesi'nin "e-Yaşam" ekinde hukukla ilgili yazılar yazar. Ahi, bu kanunun "beklendiği kadar olumsuz" olmadığını anlattı bu söyleşide. "Olumsuz" yanlarını ise bir sonraki haftaya bıraktık... Ara'da Jak Kohen'in bu program için seçtiği "Don't Say Nothing"i çaldı Ömer Şahin. (Patti Smith- "Peace & Noise" albumünden).
Av Fikret İlkiz'in blogunda bu haftanın konusunu da bu kanun oluşturuyor. İlkiz; "İnternet ortamında yapılan yayınlardaki sorumluluk sistemini kuran ve tanımları doğru düzgün yapan temel bir yasa değildir. Diğer temel yasalar üzerine 'internet ortamındaki yayınlar' adıyla yama yapılmaktadır. Meclis tarafından kabul edilmiş olan 5651 sayılı internetle ilgili bu 'kanun', bu elbise üzerinde, dikiş tutmayan bir yamadan ibarettir. " diyor...

4 Mayıs 2007

7 MAYIS: AV. VEDAT GÜRER İLE YENİ TİCARET KANUNU

7 Mayıs Pazartesi Av. Vedat Gürer ile yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı hakkında konuştuk. Gürer, bu kanunla gelecek yeni uygulamalar içinden özellikle Anonim ve Limited şirketlerin web sitesi açma zorunluğu üzerinde durdu. Web sitesi açmakla "işin bitmeyeceği", yönetim kurulu kararlarının da aynı ortamda yayınlanma zorunluğunun, "özlenen" açıklık, şeffaflık ve "hesap sorulabilirlik" açısından olumlu olduğunda birleştik... Keza "genel kurul toplantılarının web üzerinden yapılabilme imkanı" da kanunun bilgi çağına uygunluğu açısından artı puanlarından biriydi... Buna karşılık, "sır"ları tanımlayan kanunların (Devlet Sırrı- Ticari Sır) hala öne alınmaması Gürer'in eleştirdiği konualrdan biri oldu.
Program arasında "Kolektif" grubunun "Balkanatolia" albümünden "Hora Ka Din Kaval"adlı parçayı çaldık.

AÇIK RADYO'DA "BİLGİ ÇAĞININ HUKUKU" - İlk program: 30 Nisan 2007

2002'de başlayıp, 2004 baharına kadar kesintisiz süren ve bir İvHP-Açık Radyo işbirliği olarak başlattığımız "Internet ve Hukuk" radyo programı, radyonun 25. yayın döneminde daha geniş kapsamlı biçimiyle yeniden yayına giriyor. Program her Pazartesi, 10.30 - 11.00 saatleri arasında ve "Bilgi Çağının Hukuku" başlığıyla yayınlanacak.

İlk programı 30 Nisan 2007, Pazartesi günü İvHP Yürütme Kurulu Üyesi, Av. Fikret İlkiz ile birlikte yaptık.

Programın birinci yarısında bir geriye bakış yaparak Türkiye'de Internet'in yasal düzenlenmesindeki yaklaşımların üzerinden geçtik, İvHP'nun da kurulmasına neden olan gelişmeleri gözden geçirdik. O neden şuydu:
90’lı yılların sonundan başlayarak, ülkemizde de İnternet’in toplum yaşamında giderek daha fazla yer almasına karşılık, temel yasal düzenlemelerin yapılmamış olmasının bazı sorunlar doğurduğu, gelişmelerin önünü açıcı düzenlemeler yerine, “yasaklayıcı düzenlemeler” yapma eğilimi gösterildiği, bu tür düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiği, bu alandaki uluslararası yaklaşımın neler olduğu konularının kamuoyunun gündemine getirilmesi zorunluluğu. İnternet ve Hukuk Platformu (İvHP), böyle bir ortamda konuya ilgi duyan hukukçuların, bilişimcilerin, bilgi teknolojisi uzmanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sivil girişimdi... Başardık mı? Bilemeyiz. Ama O yıllarda önemli etkinlikler yapan Platform, son yıllarda da web üzerinden bilgi üretimi ve paylaşımını sürdürüyor...

Programın ikinci yarısında Av. Fikret İlkiz, TCK'nın değişiminden, TCK'da düzenlenmiş olmakla birlikte iki yeni tasarı ile ek düzenlemelere tabi tutulmak istenen "bilişim suçları"na değindi.

-O sırada ben de "bilişim hukuku" kavramının sınırlayıcılığına işaret ettim. "Bilgi teknolojileri hukuku"nun yeğlenmesi gerektiğini ileri sürdüm. İlkiz de bu konunun ayrı ve önemli bir tartışma konusu olduğunu vurguladı. -

İlkiz, sonra, yasal düzenlemelerde "panik mevzuatı" diye nitelendirdiği yaklaşımı eleştirdi. Bu konuda kalan son dakikalar içinde değindiği görüşlerini onun web kütüğünde şu sayfalarda topluca ve daha ayrıntılı haliyle bulabilirsiniz.

Teknik masada Ömer Şahin vardı. Arada bize R.E.M.'den, "Aftermath"ı çaldı...