5 Ağustos 2011

BTK - GÜVENLİ INTERNET KARARINI 10 GÜNLÜK GÖRÜŞE AÇTI

BTK Kamuoyundan görüş alıyor!!!

5809 sayılı Kanunun 4 üncü, 6 ncı ve 50 inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında, Ek’te yer alan “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı”nın 10 gün süre ile kamuoyunun görüşü alınmak üzere yayımlanması hususuna karar verilmiştir.
"Ek" için Bakınız:
2011 DK-14 410.pdf

Taksimetre çalışmaya başladı!