22 Aralık 2008

21 Aralık ve 29 Aralık 2008, Dr. Yaman AKDENİZ

Bugün (21 Aralık 2008) Yaman Akdeniz ile bir canlı yayın yaptık.
Ağırlıklı olarak Internet'te ifade özgürlüğü ve sansür konuşuldu... Daha önceki söyleşilerimizde değindiği çalışmaların son durumu hakkında da konuşuk.
Son ortak kitabı "Internet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır"'ın aldığı tepkilere değindik ve herşeye rağmen bir ülkede bu gibi eleştirilerin yapılabiliyor olmasının olumlu yanına değindik...

Haftaya Pazartesi de 2008'in bilgi çağının hukuku bağlamında bir değerlendirmesini yapacağız.

28 Kasım 2008

1 Aralık 2008 Pzt: Doç.Dr. Kerem Altıparmak ile...

Bu Pazartesi, Bilgi Çağının Hukuku programında, Doç. Dr. Kerem Altıparmak ile telefon bağlantısı kurarak, Yaman Akdeniz ile birlikte yazdıkları, yeni çıkan "Internet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme" başlıklı kitap hakkında konuşacağız... Programa, erişimi engellenen "Naçizane Sözlük"ün yöneticisi Tansu Gürsel de katılacak...

Açık Radyo'da yukardaki söyleşinin "TAM METNİ" için tıklayınız!
***************************************************
8 Aralık: Av. Ömer HIZIROĞLU ile krizde AR-GE
15 Aralık: Nedim AKAY ile bilgi çağında çalışanların elektronik ortamda örgütlenmesi

konuları tartışılacak...

25 Kasım 2008

AKDENİZ ve ALTIPARMAK'tan: "İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır!"

Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak "İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme" başlıklı bir kitap yazdılar ve Türkiye’de İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi ve sansür konularında bir durum değerlendirilmesi yaptılar... Çalışmada, İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi konusundaki diğer girişimlerin yanısıra "5651 Sayılı Kanun" ve onunla ilintili düzenlemeler de eleştirel açıdan değerlendirildi...

Kitap, mevcut düzenleme sistemlerinin nasıl işlediğini ve ağırlıklı olarak Türk yargısının yetki alanı dışında bulunan web sitelerine erişimin mahkeme ve idari erişim engelleme kararlarıyla nasıl engellendiğini örnekler vererek inceliyor.

Ayrıntılar ve Kitap'a web üzerinden ulaşmak için:
http://privacy.cyber-rights.org.tr/?p=257

17 Kasım 2008

17 Kasım Pazartesi; Hasan TANLA ile "bilgi" hakkında

Bugün Estima.com.tr araştırma şirketinin Başkanı Hasan Tanla ile "bilgi" hakkında konuştuk. Tanla, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş serüveninde, "bilgi"den neyin anlaşılması gerektiğine ve arkasındaki felsefeye, asimetrik ve simetrik bilgi kavramlarına, bilgi çağının-ve Atatürk'ün Cumhuriyet Türkiye'si "birey"inin sahip olduğu/olması gereken (eğitim, kültür, ahlak, toplumsal sorumluluk, yaratıcılık... ) özelliklere ve "doğru bilgi"nin işlevine değindi... Bu bağlamda kuruluşun manifestosunda "Kalkınma, ekonomik refah, sosyal adalet ve demokrasinin ancak halkın katılımı ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz"derlerken, halkın asimetrik bilgilerden arınmasını amaçlayan bir toplumsal sorumluluk projesi olarak TekSatır.com.tr projesini hayata geçirdiklerini belirtti. "Teksatır"' toplumumuzun görerek algılaması, okuyarak algılamadan daha güçlü olma özelliğini de gözönünde tutarak resimli ve çizgili bilgilere de yer veriyordu...
Estima'nın öncülük ettiği bir başka proje de Web 2.0 tabanlı araştırma paneli özelliği ile üniversitelilere dönük olarak hazırlanman AkılFikir.com.tr projesiydi...
Tanla ile önümüzdeki hafta, "bilgi" kavramına biraz daha odaklanmaya devam edecek, bilgi toplumunun alt yapısı bağlamında bilgi üretimi/endüstrisi konusunda Avrupa ve ABD yaklaşımlarını kıyaslayacağız...

-Program arasında Eva Cassidy'nin "Somewhere" albümünden "Won't Be Long" adlı parçayı çaldık! BArbro Karabuda'ya bu CD'yi getirdiği için teşekkürler! Bu, bu albümden yararlandığım üçüncü program oldu!-

7 Kasım 2008

10 Kasım Pazartesi: Nedim Akay ile Tuncer Üney'i anacağız...

Bu 10 Kasım'da Internet ve Hukuk Platformu Koordinatörü ve TBV Projeler Koordinatörü merhum Tuncer Üney'i yitirmemizin üzerinden bir yıl daha geçmiş olacak...
Bu Pazartesi, Açık Radyo "Bilgi Çağının Hukuku" programında onu Türkiye'de bilişim sektörüne yaptığı hizmetlerden bir diğeri ile; "bilişim sektöründe çalışanların haklarının korunması için örgütlenme"deki öncü çalışmalarıya anacağız...
Program konukları: Nedim Akay (IBM-TR) ve Sayın Günsel Üney (Tuncer Üney'in eşi)...
Günsel Hanım, eski IBM mensubu olan Tuncer Üney ve arkadaşlarının '68'li yılarda başlattığı sektörel örgütlenme çalışmalarından sözederek konunun geçirdiği evrimin dününe tanıklık edecek... Nedim Kaya ise oradan yola çıkılarak varılan noktayı; bugünü (www.bilisimsendikasi.org ) anlatacak... Kaya'nın yaklaşımı IBM çalışanlarının sendikal mücadelesinden başlayan çalışmaların(*), esasen Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarının (ICT) doğru belirlenmesinde, sektör çalışanlarının rolüne taşınması gerektiği ekseninde olacak...
Program, Atatürk'ü kendilerine idol edinen Pakistan ile Atatürk Türkiye'sinin bugünkü ICT politikalarıyla bilişim sektörü çalışanlarının durumu hakkındaki kısa bir mukayese ile sona erecek...
Program arasında 10 Kasım'da yitirdiğimiz, mavi gözlü güzel insanların anısına "Blue Eyes Crying in the Rain" (Eva Cassidy) parçasını çalacağız...

Saygıyla
A. Tansuğ

FM 94.9 10.30-11.00, 10.11.2008, Pazartesi
Internet üzerinden dinlemek için: www.acikradyo.com.tr

(*) Bu konu ile ayrıntıların yer aldığı dosya:
http://turk.internet.com/dosya/0809_1/yazilar/

31 Ekim 2008

İKİ YENİ MAHKEME KARARI

Kanada mahkemesi hakaretamiz içeriğe verilen bağlantının, içerik sağlayıcı açısından sorumluluk doğurmadığına hükmetti: Haber + KArar
Avrupa Adalet Divanı (EJC) şirketlerin web sitelerinde 60 dakika içinde arayana geri dönülebilecek biçimde telefon numarası ve form bulunması gerektiğine hükmetti: Haber + KArar

3 Kasım 2008, Pazartesi Canlı yayın konuğu: Doç.Dr. Savaş BOZBEL

Sayın Bozbel ile son haftalardaki erişim engellemelerinin hukuki cephesini tartışacağız...

28 Ekim 2008

Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Bildirgesi

Türkiye İnterneti Yasaklama Ayıbından Kurtulmalıdır !

Youtube 6 aya yakındır yasaklı. Myspace, Dailymotion, Dawkins, ve nihayet Blogger yasaklandı. Wordpress ve Alibaba'yı yasaklamaktan çekinmedik. Son bir yılda 5651, kişilik hakları ve fikri ve sinaihaklar nedeniyle bini aşkın webi yasakladık. Türkiye dünya internetine kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor ve bunu sadece yasaklarla yapmaya çalışıyor. Yapılanlar, Anayasaya aykırı, Hukukun temel ilkelerine ters, bu iş için çıkartılan 5651'ın 9. maddesini ihlal ediyor. Yasaklamalar, savunma almadan, tebliğ edilmeden, tedbir olarak alınmasına rağmen, bir ceza olarak uygulanıyor. Yasaklar, suçluyu değil, sıradan Türk yurttaşını, ve internet üzerinden iş yapmak isteyen, görüşlerini paylaşan, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak isteyen girişimci, öncü yurttaşlarımıza zarar veriyor; yasaklar pire için yorgan yakarak adaletsizlik yaratıyor. Kanımızca, mahkemelerimiz ve diğer ilgililer kolaycı bir yaklaşımla herşeyi yasaklayarak, haksızlığa sebeb olarak suç işliyorlar; tazminat davalarına muhatab olacaklardır. Yasaklar, Türkiye'nin AB, Demokrasi ve Bilgi Toplumu projeleriyle uyuşmuyor.


Ülkemizin yasakçı bakış açısından vazgeçip, tüm dünya ile birlikte yönetişim ilkeleri ışığında internetdeki "zararlı" içerik ve bilişim suçları ile mücadele etmelidir. Bu mücadele tek başına kamu otoritesi ve mahkemelerle yapılacak bir mücadele değildir. Yasaklamalar, bilenlerce kolayca delinmekte, gittikce artan bir oranda, yurttaşların bu yasakların aşılması bilgisi yayılmaktadır.

Sivil toplum örgütleri bu sürecin bir parçası olarak çalışmaya hazırdır.

Yeter ki makulde uzlaşmak istensin ve diyalog kurulsun. Örneğin, çocuk pornosu, ihtihara teşvik konularındaki yasaklamaların, uzman görüşü ışığında mahkemelerce yapılmasına hiç bir itirazımız yok. "İkaz et/Kaldırt" yönteminin uygulanması istiyor, ve bu sürecin parçası olmak istiyoruz.


Kısa vadede ülkemize büyük zarar veren bu trajedinin önlenmesi için acil tedbir alınmalıdır. En başta, Ankara ve İstanbul'da 2 uzmanlaşan mahkeme geçici bir süre için İnternet yasaklarına bakmalıdır. Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği, Yüksek Hakimler Kurulu bu konuda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği ile böyle bir yapılanmayı sağlamalıdır. Telekomunikasyon Kurumu, katalog suçları dışındaki

yasaklamalarda da, resen yetkilerini artırmadan, mahkeme kararlarının uygulanmasında aracı olmalı; 5651/9'un uygulanmasında üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Ama, TK resen karar verme yetkisini acil haller dışında kullanmamalı, ilgili mahkemeden karar almalıdır. 5651'in yönetmelikleri gözden geçirilip, hem katalog dışı yasaklamalar, ve yurt içi/ yurt dışı konusu; hemde "yasaklı nesnenin kaldırılması" konusunu berraklaştırmalıdır. Youtube yasağı açmazını çözmenin tek yolu budur.


Yasakların ancak son çare olarak, bütün yollar bittikten sonra uygulaması benimsenmeli; o halde bile nesne temelli engelleme yapılmalıdır. TK bunun mali sorumluluğunu almalıdır. Nesne temelli engellemenin yapılması Bilişim Kurultayı ve İnternet Konferansı gibi açık ortamlarda ilgili taraflar ve uzmanlarca tartışılmalıdır.


Uzun vadede 5651'i kaldırıp, Siber Suçlar sözleşmesine uygun, Adalet Bakanlığı Komisyonunca hazırlanan ve askıya alınan taslakla başlayarak yeni bir düzenlemeye gitmeliyiz. Sektörle ortak yapılar (self-regulation/co-regulation) kurmalıyız.


Türkiye internetin marjinal problemlerine cok fazla enerji harcıyor. Asıl, İnterneti demokrasimizi geliştirmek, toplumsal kalkınmaya katkı vermek ve bilgi toplumu yönünde nasıl kullanırız konularına kafa yormamız gerekir.


İnternet Yaşamdır !


İnternet Teknolojileri Derneği - INETD

Türkiye Bilişim Derneği - TBD

Türkiye Bilişim Sektör Derneği -- TÜBİDER

İnternet Medyası Derneği

Linux Kullanıcıları Derneği - LKD

Tüm İnternet Evleri Derneği -- TİEV


Pardus Kullanııcları Derneği - PKD


Türk Kütüphanecileri Derneği -- TKD

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği -- UNAK

Tıp Bilişimi Derneği - TurkMIA

ODTÜ Mezunları Derneği -- ODTÜ MD

Yurttaş Girisimi

Katılımcı Avukatlar - KAV

20 ve 27 Ekim: Orhan TURAN ile elektronik Noterlik

Blooger.Com engellemesi nedeniyle ayrıntılarını giremediğim Açık Radyo'daki son 2 söyleşiyi Ankara 56. Noteri Sayın Orhan TURAN ile yaptık...

13 Ekim 2008

13 Ekim Pazartesi: Behçet ENVARLI ile Telekomünikasyon ve "Genç Zirve"

13 Ekim Pazartesi canlı yayın konuğumuz TBV Genel Sekreteri Behçet Envarlı idi.
Envarlı TBV tarafından Haziran 2008'de düzenlenen "Telekomünikasyon: Bilgi Toplumunun Kaldıracı" Konferansının yeni yayınlanan Sonuç Raporu'ndan bulgular paylaştı. Keza geçtiğimiz hafta yapılan CEBIT Bilişim Zirvesi'nde en çok ilgi çeken "Genç Zirve" hakkında özet bilgiler sundu...

6 Ekim Pazartesi: Av.Vedat GÜRER ile "FAST"

Bugün Av. Vedat Gürer ile FAST: "Future Attributing Screening Technology" ya da "Kötü niyet Detektörü"nden yola çıkarak özel yaşamın gizliliğini konuştuk...

EYLÜL - AÇIK RADYO Programları

"Bilgi Çağının Hukuku" program konu ve konukları:
25 Ağustos ve 1 Eylül Pazartesi: Doç.Dr. Mahmut Koca - İletişimin tesbiti ve dinlenmesinin hukuki cephesi (dinleyicilerin isteği üzerine),
8 Eylül Pzt: Doç.Dr. Tekin Memiş ile yazılımların hukuki koruması,
15 Eylül Pzt: Doç.Dr. Tekin Memiş ile yazılımlar ve veri tabanlarının hukuki koruması,
22 Eylül Pzt: Av.Vedat Gürer ile küresel ekonomik krizin bilgi teknolojileri sektörüne etkisi, bilgi edinme hakkı açısından -doğru- finansal bilgilere erişimin önemi...
29 Eylül Pzt: Av. Vedat Gürer ile alan adları ve hukuki koruma

25 Ağustos 2008

25 Ağustos Pzt.; Doç Mahmut KOCA ile tekraren

Bugün Doç. Dr. Mahmut KOCA ile (KHÜ, Hukuk Fakültesi Ceza Ana Bilim Dalı) 9 Haziran'da yaptığımız telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin "tesbiti, dinlenmesi ve kaydı" konulu söyleşiyi -kimi dinleyicilerden gelen istek üzerine- tekraren yayınladık...

Doç.Dr. Koca, bu programda kamuoyunda kısaca "telefon dinlemeleri" diye sözü edilen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin "tesbiti, dinlenmesi ve kaydı" konusunun usulsüz yapıldığında "haberleşme özgürlüğü"nü ihlal ettiğinden bahisle TC Anayasası Madde 22/2 ve Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi Madde 8'in 2. fıkrasının haberleşme özgürlüğüne devletin hangi koşullarda müdahale edebileceğinin genel sınırlarını çizdiğini açıkladı. Koca AİHSnin Türk hukuku için de bağlayıcı olduğunu, AİHM’ın içtihatlarının bu maddeyi yorumdığını, bunların da dikkate alınması gerektiğini vurduladı ve Anayasamıdaki düzenlemenin zaten AIHS'ndekine paralel olduğunun altını çizdi. Buna göre;

1- Müdahale ancak kanunla olacaktır, (keza AY Md. 13)

2- Temel hak ve özgürlüğe müdahale meşru olacaktır

3- Demokratik toplumun gereklerine uygun olmalıdır

4- Elde edilmek istenen amaç ile başvurulan yol arasında bir orantı olacaktır.

Hangi araçla olursa olsun bireyin uzaktaki kişilerle özel nitelikteki bir haberleşmesine çeşitli yollarla müdahale edilmiş olması haberleşme özgürlüğünün ihlali olup, birey bu haberleşmeye saygı gösterilmesini isteme temel hakkına sahiptir.

Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa bu orantıyı kuruyor ama 2005 yılına kadar telefon dinleme konusunda kanun yoktu. Bu uygulama bir posta tüzüğüne göre yapılıyordu. ("Mektuplara el koyma" kuralları kıyasen uygulanıyordu). 2005'de ceza adalet sistemini oluşturan kanunlar yenilendi.

Böylece Anayasa 22/2’deki sebeplerin de biri veya birkaçı sözkonusu ise müdahale mümkün.

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Adli Amaç ile yani işlenen bir suçtan dolayı süpheli veya sanık hakkında bir delil elde edilmesi amacıyla dinlemeyi kanuni kılıyor.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ilk kez bu kanunla ele alınyor. CMK 135. maddede tesbiti, dinlenmesi ve kayda alınması ancak bu maddedeki koşulların gerçekleşmesiyle mümkün. Ama her istendiğinde değil. Şartları var:

-Kişinin suç işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe sebepleri olacak (kovuşturma-soruşturma)

-Başka suretle delil elde edilmesi imkanı bulunmayacak. Telefon dinleme tali nitelikte bir tedbirdir bu anlamda.

- Hakim kararı da üçüncü koşuldur. Bu önemli bir güvencedir. Kural budur. Gecikmede sakınca bulunan hallerde C. Savcısının kararıyla da mümkündür ama o da kararını 24 saat içinde hakime onaylatmak zorundadır.

Kanun her suçtan dolayı bu işleme izin vermez, 135. Madde'nin 6. fıkrası hangi suçlarla tesbit ve dinlemenin mümkün olacağını da saymıştır.

Telekomünikasyon araçları dışında yapılan iletişimin izlenmesi tesbit ve kaydı ise başka türlü adlandırılıyor: “Teknik araçla izleme”... "Önleme ve istihbarat amaçlı izleme"; Keyfiliğin en çok ortaya çıktığı alan budur, yasal dayanak da var: Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda değişiklik yapan kanun polise Önleme ve istihbarat amaçlı izleme yetkisi vermiştir.

Bu suçlar da kısaca eski DGMlerin görev alanına giren suçlardır, MİT kanununda da devletin varlığını tehlikeye düşüren durumlarda dinleme yetkisi verilmektedir."

Konu, 25 dakikalık programımıza sığamadığından Sayın Koca ile 16 Haziran'da da söyleşiye devam etmiştik. Haftaya Pazartesi de kalan bölüm tekrar yayına girecek!

22 Ağustos 2008

BİLGİ EDİNME HAKKI.ORG'dan...

BilgiEdinmeHakki.Org
BilgiEdinmeHakki.Org 2004-2207 Değerlendirmesi
(Vatandaş kullanım istatistikleri)
Rapor buradan indirilebilir!

30 Temmuz 2008

28 Temmuz ve 4 Ağustos Pazartesi: Osman Nihat Şen


28 Ağustos 2008, Pazartesi günü Açık Radyo'da "Bilgi Çağının Hukuku" programının konuğu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Internet Dairesi Başkanı Sayın Osman Nihat Şen idi. Aslen ODTÜ çıkışlı bir Bilgisayar Mühendisi olan ve Gazi Üniversitesi ile (ABD) Kuzey Teksas Üniversitesi'nde iki master çalışması yapan ve Oracle Veri tabanı Sitemleri hakkında bir kitabı da bulunan Şen, önce kısaca TİB ve Internet Dairesi'ni tanıttı. Daha sonra 5651 sayılı Kanun ile getirilen "tanım"lar üzerinde duruldu. Internet erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcıların sorumluluk ve yükümlülükleri, bunların gerekçeleri, diğer ülkelerdeki benzer uygulamaları özetledi. (Şurada bu konuda hazırladığı bir sunum da var) Şen, Internet yer sağlayıcılar için 24 Temmuz'da süresi sona eren "kayıtlanma" zorunluğunu hatırlattı ve bu işlem için açılan web adresini verdi: http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel
Önümüzdeki hafta da Internet Dairesi göreve başladıktan bu yana yapılan ihbarlar ve site erişim engellemeleri hakkında istatistik bilgiler, erişim engellemelerinin ardındaki teknik özellikler (ör: WordPress ya da YouTube gibi engellemelerde neden belli bir URL değil de tüm bir site kapatılıyor) programa devam edeceğiz...

Vatandaşın umudu BİMER oldu / Türkiye / Radikal İnternet

Vatandaşın umudu BİMER oldu / Türkiye / Radikal İnternet

21 Temmuz 2008

Bugün: Prof. Dr. Çetin ÖZEK'i andık.

Bugün Av.Fikret İLKİZ ile geçen hafta yitirdiğimiz, hocamız, merhum Prof. Dr. Çetin ÖZEK'i andık...
İlkiz, "İnsancıl ceza hukuku kavramını ceza hukukuna kattığını" vurguladı onun.
Bilgiye erişim özgürlüğü ile basın özgürlüğü arasındaki çizgiyi nasıl su yüzüne çıkarttığını, "laik"liğin gerçek işlev ve anlamına ta 1961'de yazdığı doktora tezi ile dikkat çektiğine... değindik.
F. İlkiz'in bu konuda yazdığı bir yazı İvHP web sitesinde...

6 Temmuz 2008

7 ve 14 Temmuz Pazartesi konuğu: Leyla Keser BERBER

7 ve 14 Temmuz Pazartesi günleri yayınlanacak "Bilgi Çağının Hukuku" programlarının konuğu Yrd. Doç.Dr. Leyla Keser Berber.
Konu: Adli Bilişim.
Leyla Keser Berber de bir web günlüğü açmış: http://www.leylakeser.org/
7 Temmuz'da genel olarak "Adli Bilişim"den söz ediyoruz. 14 Temmuz'da "Elektronik Delillerin Online Araştırılmasında Kullanılacak Siber Araçlar: Avrupa Birliğinde Elektronik Delillerin Doğrulanması" projesine odaklanılacak. Bu projeden günlüğünde de bahsediyor...

19 Haziran 2008

"Telekomünikasyon: Bilgi Toplumunun Kaldıracı"

Sunumların bir bölümü TBV web sitesinde!
TBV ve CEPS tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans kapsamında, telekomünikasyon sektörünün geleceğini belirleyecek olan ve halen Avrupa Birliği’nde teklif aşamasında bulunan konuların ele alınması, mevcut durumun ortaya konması ve sektörün karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi yapıldı. Türkiye’nin bu tablo içerisindeki konumunun ele alınmasının ardından bilgi toplumu olma konusunda ev ödevlerimiz değerlendirildi Konferansta özellikle telekomünikasyon alanındaki gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri üzerinde duruldu, politika belirleyici ve uygulayıcı kurum yetkililerinin görüşlerine başvuruldu.

16 Haziran 2008

9 ve 16 Haziran Pazartesi: Doç.Dr. Mahmut KOCA

Bugün (10.30-11.00 94.9 Açık Radyo) Bilgi Çağının Hukuku programı Kadir Has Üniv. Hukuk Fak. Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Mahmut Koca'yı konuk ediyor. Konu: Geçen hafta tartışılmaya başlanan telefon dinlemelerinin hukuki cephesi...

Program arasında, geçen hafta Önder Focan'ın Boğaz'da albümünden "She signs the telephone book" çaldık...

Not: 31 Mayıs 2008, Pazartesi Dr. Wallis ile Aralık 2007'de fikri mülkiyet hukuku ve bilgi çağı konulu röportajın tekrarı yayınlandı!

20 Mayıs 2008

19 ve 26 Mayıs Pazartesi konuğu: Dr. Yaman AKDENİZ

Açık Radyo'da Dr. Yaman Akdeniz ile 19 Mayıs 2008, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bilgi çağının hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen ya da akademik kariyeri seçen gençlere yönelik bir program yaptık... Dr. Akdeniz en çok Internet üzerinden yapılan araştırmaların "sığ" olmaması için dikkat edilecek hususlar üzerinde durdu...

Aynı gün 26 Mayıs Pzt. için de bir ön kayıt yaptık ve o programda "sansür" ve "sivil toplum kuruluşlarının tutumu" üzerinde duruldu... 5651 sayılı kanun doğal olarak yine gündemdeydi.

Dr. Akdeniz, bu arada Kişisel Verilerin Korunması ve Devlet Sırları kanun tasarılarını incelediğini ve "beğendiğini" de belirtti...

19 Mayıs'taki programda verilen arada "Murder Balletts" albumünden "Where The Wild Roses Grow" adlı Kyle Minogue ve Nick Cave düeti, 26 Mayıs programında da aynı albümden "Nick Cave & Bad Seeds" söylediği "Henry Lee" adlı parça dinlendi.

12 Mayıs 2008

12 MAyıs 2008, Pzt. Yrd. Doç Dr. Leyla Keser Berber ile TR'de Siber Hukuk

"Kluwer Law International" tarafından yayımlanan "International Encyclopaedia of Laws" içeriğindeki "Türkiye'de Siber Hukuk" bölümünü, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi hazırlayacak...
Bugünkü programın canlı yayın konuğu Yrd. Doç.Dr. Leyla Keser Berber ile bu konuyu konuştuk...

"Cyber Law Turkey", 250 sayfa, İngilizce hazırlanacak bir kitap olacak...

13 Nisan 2008

14 Nisan Pazartesi Açık Radyo konuğu: Doç.Dr. Savaş BOZBEL

14 Nisan 2008, Pazartesi günü Açık Radyo'da Bilgi ÇAğının Hukuku program konuğu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Savaş Bozbel.
Konuşulacak konuların başında onun üniversitesinde 9 Nisan 2008 günü yapılan "Internet Yasakları" başlıklı toplantı olacak.
Bu toplantının konuları ve konuşmacıları şöyle idi:

Doç.Dr. Tekin Memiş, FSEK.m.Ek-4 ile 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinin karşılaştırılması,

Doç.Dr. Savaş Bozbel, İnternet Servis Sağlayıcılarının, Fikri Hak İhlallerinde Kullanıcılarının Bilgilerini Verme Yükümlülüğü Var mıdır? - Avrupa Adalet Divanının Promusicae/Telefónica Kararı ve Türkiye İçin çıkarsamalar,

Doç.Dr. Mustafa Akgül, İnternet Yasakları: Türkiye Merkezli İnternet mi?,

Arş.Gör. Mete Tevetoğlu, İnternet ortamındaki ihlallerde Türk Mahkemelerinin Yetkisi,

Arş.Gör. Ceyda Cimilli Akaydın, .tr alan adları tahsisi, kurallar ve sınırlamalar.

Programın müzik arasında Putumayo World Music , LAtin Jazz albumünden "Congo Mulence" parçası dinlenecek. Söyleyen Machito ve Cannonball Adderley!

30 Mart 2008

31 Mart 2008, Pazartesi, Açık Radyo konuğu: Alper Yeğin

31 Mart Pazartesi Bilgi Çağının Hukuku programının konuğu Bilgisayar Mühendisi Alper Yeğin... Yeğin'li programda (geçen son iki haftadır Av. Ömer Hızıroğlu ile üzerinde tartıştığımız) "Fikri Mülkiyet Diasporası" kavramının canlı bir uygulamasını konuşacağız. O da ABD'de Silikon Vadisi'nde 10 yılı aşkın bir zamandır çalışır ve "diasporadan" biri iken şimdi TR'e kesin dönüş yapmış. Kore kaynaklı bir telekom firmasına AR-Ge hizmeti veriyor. Keza bilgi çağı hukukunun alt yapısı olan bilgi ekonomisi ve onun ürünü "bilgi"nin özelliklerine de değineceğiz...
-Yeğin ile tanışmamız, bundan yıllar önce kendisi dahil, ABD'deki 4 Türk gencinin kurduğu "TeknoTürk" aracılığıyla olmuştu!-

Alper Yeğin, program arasında Kısmet adlı albümden, "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısının çalınmasını istedi!

19 Mart 2008

Açık Radyo'da 17 ve 24 Mart, 2008: Av. Ömer HIZIROĞLU

Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını nedeniyle Bilgi Çağının Hukuku programı, geçen Pazartesi yayınlanmadı.
17 Mart Pazartesi günü, program konuğumuz Av. Ömer HIZIROĞLU idi. Onunla "Fikri Mülkiyet Diasporası"nı konuştuk. Hızıroğlu, Bilgi Çağı dergisinde aynı başlıkla ilginç bir makale yayınlamıştı.
Bkz:

Fikri mülkiyet diasporası
BİLGİ ÇAĞI - Çarşamba, 19 Mart 2008

24 Mart Pazartesi, aynı konuyu, Türkiye'de fikri mülkiyet hukukunun altyapısında yapılması gereken çalışmalar bağlamında sürdüreceğiz...

14 Şubat 2008

18 ve 25 Şubat Pazartesi Açık Radyo'da Leyla Keser Berber

18 Şubat 2008, Pazartesi günü konuğumuz Yrd. Doç.Dr. Leyla Keser Berber... Hrant Dink daavasının 14 Şubat'ta yapılan duruşması vesilesi ile "Türkiye'de bir ilk" başlıkları altında gündeme gelen duruşma salonunda "dijital konferans" konusunu tartışacağız...

25 Şubat Pazartesi'nin konusu ise "e-Sağlık" olacak...

11 Şubat 2008

4 Şubat ve 11 Şubat 2008, Açık Radyo'da Av. Ali Osman ÖZDİLEK...

Bilgi Çağının Hukuku programı, Av. Ali Osman Özdilek'i konuk ederek 4 Şubat'ta "Kişisel Bilgilerin Gizliliği"ni, 11 Şubat'ta ise Türkiye'de bu konuda ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarla bu bağlamda "Facebook" olgusunu ele aldı...
Özdilek, sonuncunun ve "MSN" gibi eşzamanlı iletişim kanallarının çok sakınımlı kullanılmadığı takdirde kişisel bilgilerin korunması açısından sakıncalar içerdiğini, ayrıca iş verimini de düşürdüğünü ileri sürdü...

4 Şubat programında Arno'dan "Fais Gaffe" ("Gaf Yap"!) -"French Bazaar" albumünden- , 11 Şubat'ta yine Arno'dan "Tout la Nuit" ("Bütün Gece") -"Jud de Box" albumünden- parçalarını çaldık...

22 Ocak 2008

AB Veri Bakanı: "IP ADRESLERİ KİŞİSEL BİLGİ SAYILIR"

AB hukukuna göre kişisel verilerin korunmasıyla yükümlü bir grup bürokrat IP adreslerini korunması gerekli "kişisel bilgiler"den sayıyor:
Haberin ayrıntısı burada!

17 Ocak 2008

21 Ocak ve 28 Ocak 2008,Açık Radyo'da: 5651 ve "Internet Cafe"ler...

5651 sayılı Kanun'un düzenlediği süjelerden "ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcılar", yani şimdiki halde "Internet Cafe"lerin durumunu 2 program mercek altına alıyoruz. Bugün yapılan kayıtlarda böyle bir yerin işletmecisi Metin Baltaoğlu ile yaptığımız söyleşiyi 21 Ocak Pazartesi, Füsun Sarp Nebil'in de katılımıyla yaptığımız ikincisini 28 Ocak'ta yayına alacağız...

Program aralarında Louise Attaque'dan "Revolver" ve "See You Later, Alligator" çalındı!

14 Ocak 2008

14 Ocak 2008, Pazartesi: Av. Kazım KOLCUOĞLU ile..

Bugün İstanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuğlu Açık Radyo'da canlı yayın konuğumuzdu.
Geçen hafta Ankara Barosu'nun düzenlediği 2008 Uluslararası Hukuk Kurultayı hakkında konuştuk. Kolcuğlu, bu Kurultay'da Bilişim Hukuku bölümündeki oturumlardan, 11 Ocak'ta yönettiği Çocuk Pornografisi başlıklı oturumda paylaşılan bilgileri özetledi. Özellikle Sylvia Mercado Kierkegaard'ın sunumu ve sunum teknikleri ilginçti... İçinde çocuk resmi bulunmayan görsellerle çocuk pornografisi hakkında örnekler veren S.M.Kierkegaard, konuşmasına başlarken "tutuklanmayacağımdan emin olmak istiyorum" demişti!
Daha sonra Kolcuoğlu'nun sorusu üzerine ben de aynı etkinlik kapsamında 10 Ocak'ta yönettiğim "Yabancı Mevzuatta Gelişmeler" başlıklı oturum hakkında özet bilgi verdim... Genel olarak Kurultay'ın artıları etrafında da konuştuk...
Ayrıntılar için bkz: http://www.ankarabarosu.org.tr/ / http://www.hukukkurultayi.org/2008.html


Arada yarın 106. yaşgünü kutlanacak Nazım Hikmet'in Ruhi Su seslendirmesi "Masallar"ını dinledik...

7 Ocak 2008

2008'in ilk programı'nda Av. Ali Osman ÖZDİLEK...

Bugün (7 Ocak 2008, Pazartesi) Açık Radyo'da Av. Ali Osman Özdilek, canlı yayın konuğumuz oldu.

Türkiye'de 2007'de bilgi çağının hukuku bağlamında önemli bulduğu konuları tartıştık. Bunlar; çocuk pornografisi operasyonu, Internet Bankacılığı konusunda Yargıtay'ın bankalara objektif sorumluluk yükleyen tutumu ve 5651 sayılı kanun idi... Sonuncuda Özdilek, kanun tasarısında bulunduğu halde, "Adli Bilişim Uzmanlığı" kurumunun kesinleşen metinde yer almayışını eleştirdi. FSEK ek Madde 4'de düzenlenen fikri mülkiyet ihlallerinin de bu kanun kapsamında ele alınabileceği yolunda bir de yorum yaptı...

"Internet ve Hukuk", "Bilişim Suçları ve Hukuku", "A'dan Z'ye Uygulamalı Sözleşme Örnekleri", "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne Katılım Süreci Kapsamında Çin Malları ve Damping - Haksız Rekabet Düzenlemeleri", "Türk Asansör Hukuku" kitaplarının yazarı Özdilek, "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"ın hukuki ve ekonomik boyutunu ele aldığı, yayın aşamasında olan bir de tezi var: "Tarımda Biyoteknoloji Kullanımı ve Patent Hakları"...

Arada Noir Desir'in "La Vent Nous Portera" parçasını dinledik.