22 Mart 2012

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

6 Nisan 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmış durumda:


7/3/2012-Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Usul Ve Esaslar taslağı 06.04.2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmıştır.


Kişisel bilgiler nasıl korunacak:


KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'ten...
25 Ağustos 2011, 28036 sayılı R.G.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler
KEPHS’nin (Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı) yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) KEPHS;
a) Sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinin biri veya her ikisi ile hizmet vermekle,
b) Sunmakta olduğu hizmetler için, bu Yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun olarak bu
hizmetlerin gerektirdiği güvenlik seviyelerine uygun ve güvenilir bir kimlik doğrulama
mekanizması tesis etmekle,c) KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl
gerçekleştirilebilmesi için yedi gün yirmidört saat erişilebilir bir hizmeti sunmakla,
ç) KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve 
bütünlüğünü sağlamakla,
d) Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almakla,
e) KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını güvenliğini, gizliliğini ve 
bütünlüğünü sağlayarak kayıt altına almakla,
f) KEP sisteminin tüm süreçlerinde  oluşturulan KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili 
KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmekle, hesap sahibinin talebi hâlinde, 
KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgileri, alternatif iletişim kanalları 
üzerinden bildirmekle, 
g) KEP hesabına bir web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları üzerinden 
güvenli bir şekilde erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebilmesini sağlamakla, 
ğ) Hesap sahibinin önceden onayını almak kaydıyla kendisine ait bilgiler ile KEP hesabı 
bilgilerinden oluşan KEP rehberini tüm hesap sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine yedi 
gün yirmidört saat kesintisiz olarak açık tutmakla, kendi sistemleri üzerinde bulunan KEP 
hesaplarına ilişkin değişiklikleri ilgili KEP rehberine gerçek zamanlı olarak işleyerek 
güncellemekle ve diğer KEPHS’lerle birlikte KEP rehberini gerçek zamanlı olarak güncel 
tutmak için gerekli teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle, 
h) KEP hesabının kullanılmasını sağlayan ara yüzleri engelli kişilerin de erişimlerini 
sağlayacak şekilde Tebliğ’de belirtilen standartlara uygun olarak hazırlamakla,
ı) KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler 
ile, işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren 
kayıtları gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle 
saklamakla,
i) KEP hesabının ilk kullanımından önce hesap sahibini ve varsa işlem yetkilisini KEP
sistemine ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirmekle,
j) Sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının
kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini sözleşme veya taahhütname
süresinin sona ermesinden üç ay önce uygun iletişim kanallarından en az birisi ile
bilgilendirmekle,
k) KEP hesabının kapatılması sürecinde, herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasını
temînen gerekli tedbirleri almakla,
l) KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde bulundurmakla,
m) KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS’ler tarafından KEPHS için
oluşturulan işlem sertifikasını kullanmakla,
n) Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talep etmesi hâlinde KEP delillerinin gerçek
zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmakla,
yükümlüdür.
http://www.tk.gov.tr/duyurular/dosyalar/KEP_Yonetmelik.pdf

AİHM GÜNLÜĞÜ: Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Notu -I-

AİHM GÜNLÜĞÜ: Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Notu -I-

15 Mart 2012

Be careful before going paperless for an in camera review - Lexology

Judges don't like to do in camera reviews of documents.  Part of the reason is the quantity of documents involved.  There was an Order from Judge Tennille a couple of years ago in which the Judge chastised the parties for submitting notebooks filled with repetitive paper copies of emails which the Defendant claimed were privileged.  For a recap of that October 2009 ruling regarding an in camera review, see here.    
Judge Tennille observed then that "discovery in a digital age is expensive and difficult."  Today, we are even further into the digital age.  Things are no less expensive now, but just as difficult (or even more so).
A case in point is Capps v. Blondeau, in the discovery phase now before Judge Jolly in the Business Court.  This week, Judge Jolly found a digital presentation of documents submitted to be reviewed in camera to be too voluminous for the Court to handle, and ordered that paper copies be provided.  The defendant claiming privilege had submitted two DVD's containing electronic copies of privilege logs and the more than a thousand documents claimed to be privileged.
....

Be careful before going paperless for an in camera review - Lexology

14 Mart 2012

İnternette tüketici haklarını korumaya yönelik adım - Bilgi Çağı

İnternette tüketici haklarını korumaya yönelik adım - Bilgi Çağı:
Obama Yönetimi tarafından internette tüketici haklarını korumaya yönelik önerilen yasa tasarısı ile tüketicilerin kişisel verileri üzerinde daha fazla denetime sahip olmaları amaçlanıyor. Bu yasa sayesinde iş dünyası ve tüketiciler arasında güven oluşturulması da hedefleniyor. Beyaz Saray, Ticaret Bakanlığı’na şirketleri, gizlilik konularıyla ilgilenen avukatları kuşatmasını ve plana göre bir politika geliştirmesini istedi. Beyaz Saray ayrıca Google, Yahoo, Microsoft ve AOL’un “Beni İzleme” (Do Not Track) teknolojisine uymalarını ve tüketicilere online gizliliklerini kontrol etmeleri için bir yol sağlamalarını söyledi.
Tüketici haklarına yasa önerisi, online veri yönetimi hakkında şu 6 konuya değiniyor:
  • Şeffaflık: Şirketlerin güvenlikle ilgili politikaları tüketiciler tarafından kolayca anlaşılabilmeli.
  • İçeriğe saygı: Tüketiciler, kendilerinin izin verdiği ölçüde şirketlerin kişisel verileri topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini bilmeli.
  • Güvenlik: Kişisel veriler güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmalı.
  • Erişim ve düzeltme: Tüketiciler kişisel veriye erişebilmeli ve gerektiğinde düzeltebilmeli.
  • Nedenli veri toplama: Veri toplama mantık sınırları dahilinde gerçekleşmeli.
  • Hesap verebilirlik: Tüketiciler kişisel verilerinin Tüketici Gizliiği Kanun Tasarısı’na dahil olan şirketler ve organizasyonlar tarafından kullanılma hakkınsa sahiptir.
Kanun tasarısı Google’ın kullanıcıların verilerini iPhone ile izlediği ortaya çıktıktan sonra gündeme getirildi. Google daha önce de Federal Ticaret Komisyonu tarafından gizlilik konusunu da içeren birçok konu hakkında sorgulanmıştı. Bunu yanında Facebook gibi diğer şirketlerin da sahip oldukları gizlilik politikaları da ABD yönetimi tarafından takibe alındı. Yasa tasarısının ayrıca federal hükümetin internette sahteciliğe karşı yaptığı bir atak olan SOPA’dan sonra gelmesi de dikkate değer.  

10 Mart 2012

MySpace, Inc. v. Graphon Corp.

MySpace, FOX, and Craigslist sought declaratory judgment that certain patents owned by GraphOn were invalid and not infringed by plaintiffs. The patents related to the ability to create, modify, and store database records over a computer network. The District Court granted plaintiffs summary judgment. The Federal Circuit affirmed. The district court's claim construction of "database" was reasonable and supported by the context; its overall conclusion that the claims were anticipated or obvious was appropriate. The case was properly decided under sections 102 and 103 of the Patent Act and not under section 101.


Kaynak: Justia

Digital-Vending Servs. Int'l, LLC v. Univ. of Phoenix

The patents are directed to regulating access to content that is delivered through a computer network. Digital-Vending sued three businesses involved in online education, alleging infringement. The district court issued a claim construction order. Two defendants entered into settlements. The third, University of Phoenix, sought summary judgment of non-infringement. Digital-Vending filed a motion for reconsideration of construction of the term "registered user." The district court granted for summary judgment of non-infringement and entered judgment in favor of Phoenix. The Federal Circuit vacated in part, finding that the determination was based on erroneous construction, and affirmed in part.


Digital-Vending Servs. Int'l, LLC v. Univ. of Phoenix, Inc. :: Federal Circuit :: US Courts of Appeals Cases :: US Federal Case Law :: US Case Law :: US Law :: Justia

7 Mart 2012

YENİ TTK ve E-İMZA

...Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber şirketlerde yönetim kurulu kararları için notere gitmeye gerek kalmayacak, taranmış imza sirküleri e-imzalanarak ilgili yerlere gönderilebilecek. Bunun yanı sıra şirket kayıtları ve mahkemeye delil olarak verilebilen her şey için e-imza kullanılabilecek. Ayrıca ticaret odalarının yayınladığı noter onaylı ticari sicil kayıtları da artık e-imzalı gönderebilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği önemli yeniliklerden biri de Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi. Kayıtlı Elektronik Posta- KEP’te hizmet sağlayıcı yetkisi ve düzenleme de e-imza ile yapılabilecek. Bankalar kişi ve kurumların e-postalarına doğrudan e-imzalı tebligat yapabilecek...
E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, Webrazzi'de yazmış. Yazının tamamı burada.

6 Mart 2012

MAHKEMELERDE TWITTER KULLANIMI

Courts Starting to Embrace Twitter for Distribution of Opinions, News

There has been a decent amount written about jurors' use of Twitter in courts, and also about whether journalists should be allowed to report from the courtroom using Twitter. I have seen much less, however, about the use of Twitter by courts themselves.

Earlier this week, David Bilinsky wrote at Slaw that the Courts of Nova Scotia have recently become the first courts in Canada to tweet "news and information about the Courts, decisions of the Courts, and notices to the Bar. ..." The Courts of Nova Scotia website now offers a series of specialized Twitter feeds to allow users to receive the specific information they want, i.e., separate feeds for decisions of different courts, notices issued to the Bar, and so on.

devamı:
Legal Blog Watch

3 Mart 2012

Google privacy policy: Mozilla add-on Collusion reveals who is spying on internet users | Mail Online

Google privacy policy: Mozilla add-on Collusion reveals who is spying on internet users | Mail Online

YARGIÇ EADY: "HAKARETAMİZ İÇERİKTEN BLOGGER.COM SORUMLU TUTULAMAZ"

Google victory as judge rules it can't be held responsible for defamatory blog posts | Mail Online
DON'T shoot the messenger: Victory for Google as top judge rules it can't be held responsible for defamatory blog postsAynı karar ile ilgili bir başka yorum:

User-generated Content and Defamation: New Judgment re Google’s Blogger.com

The High Court has given answers to some of the questions concerning liability for online defamation arising from alleged libel in comments attached to a post on Google’s Blogger.com. Was Google a publisher? Was it protected by the Defamation Act and/or the E-commerce Directive? Laurence Eastham summarises key points from the judgment.
The judgment given by Mr Justice Eady on 2 March in the High Court in the case Payim Tamiz v Google Inc [2012] EWHC 449 (QB) sheds considerable light on issues relating to liability for online defamation.

2 Mart 2012

Blogger Breitbart's Death Will Not Affect Defense in Defamation Suit, Colleague Says - The BLT: The Blog of Legal Times

Blogger Breitbart's Death Will Not Affect Defense in Defamation Suit, Colleague Says - The BLT: The Blog of Legal Times

FSE DERLEME KANUNU

ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU

Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin esasları belirlemektir.

(2) Bu Kanun uyarınca derlenen eserler kütüphane ve arşiv hizmetlerine yöneliktir.

T.C. Resmi Gazete