19 Haziran 2008

"Telekomünikasyon: Bilgi Toplumunun Kaldıracı"

Sunumların bir bölümü TBV web sitesinde!
TBV ve CEPS tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans kapsamında, telekomünikasyon sektörünün geleceğini belirleyecek olan ve halen Avrupa Birliği’nde teklif aşamasında bulunan konuların ele alınması, mevcut durumun ortaya konması ve sektörün karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi yapıldı. Türkiye’nin bu tablo içerisindeki konumunun ele alınmasının ardından bilgi toplumu olma konusunda ev ödevlerimiz değerlendirildi Konferansta özellikle telekomünikasyon alanındaki gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri üzerinde duruldu, politika belirleyici ve uygulayıcı kurum yetkililerinin görüşlerine başvuruldu.

16 Haziran 2008

9 ve 16 Haziran Pazartesi: Doç.Dr. Mahmut KOCA

Bugün (10.30-11.00 94.9 Açık Radyo) Bilgi Çağının Hukuku programı Kadir Has Üniv. Hukuk Fak. Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Mahmut Koca'yı konuk ediyor. Konu: Geçen hafta tartışılmaya başlanan telefon dinlemelerinin hukuki cephesi...

Program arasında, geçen hafta Önder Focan'ın Boğaz'da albümünden "She signs the telephone book" çaldık...

Not: 31 Mayıs 2008, Pazartesi Dr. Wallis ile Aralık 2007'de fikri mülkiyet hukuku ve bilgi çağı konulu röportajın tekrarı yayınlandı!