25 Haziran 2010

No cease-fire in sight for Turkey's skirmish with YouTube - Hurriyet Daily News and Economic Review

No cease-fire in sight for Turkey's skirmish with YouTube - Hurriyet Daily News and Economic Review

“The tax issue should never be an excuse for limiting Internet freedoms,” Avniye Tansuğ, a lawyer who is an expert on information technologies, told the Hürriyet Daily News & Economic Review on Thursday. “The government can keep on bargaining with Google as Internet users keep on accessing YouTube.com.”

2 Haziran 2010

Dr. Çağla Tansuğ'un Fransa ve Türkiye'de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu Kitabı Fransa'da Yayınlandı

Dr.Çağla Tansuğ'un Fransa ve Türkiye'de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu Kitabı Fransa'da Yayınlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda yeni dönem başkanlık atamasının gerçekleştirildiği şu günler, konuyla ilgili bir akademik çalışmadan bahsetmek için de doğru zaman olabilir.

Çağla Tansuğ’un kaleme aldığı ve Fransa’da, Fransızca olarak yayınlanan “La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie” (“Fransa ve Türkiye’de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu”)1 kitabı, elektronik haberleşme ve elektrik sektörlerinin regülasyonunu ve bu sektörlerdeki düzenleyici kurumların yapılarını, Türkiye ve Fransa örneklerini ele alarak inceleyen bir karşılaştırmalı hukuk çalışması. Bu kitap, yazarın, Haziran 2009’da, Paris-1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde savunduğu ve “jürinin tebrikleri ve takdir derecesi” ile hukuk doktoru unvanını almasını sağlayan doktora tezine dayanılarak hazırlanmış.

Kitabın ilk bölümünde, hem Fransız hem de Türk hukuk sisteminde “kamu hizmeti” niteliği taşıdığı uzun yıllar boyunca kabul edilen elektrik ve elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulduğu sektörlerde, regülasyon faaliyetinin ortaya çıkışı inceleniyor. Bu iki sektörün, Fransa’da ve Türkiye’de rekabete açılışı sürecinde geçirilen aşamalar ve bu sektörlerde yürütülecek regülasyon faaliyeti tanımlanırken belirlenen hedefler, tespit edilen kriterlerden hareketle karşılaştırılıyor. Her iki ülke söz konusu alanlarda Avrupa Birliği düzenlemeleri ortak paydasında buluşuyor olsalar da, kendi kanunları aracılığıyla ortaya koydukları tutumların farklılığına dikkat çekiliyor.

Eserin ikinci bölümünde ise regülasyon kurumları irdeleniyor. Özellikle BTK ve EPDK ile bu iki kurumun Fransa’daki muadillerinden yola çıkılarak regülasyon kurumlarının faaliyetlerinde tarafsızlık sağlayacak şekilde yapılanmaları, benzer nitelikteki diğer idari birimlerle ve özellikle de rekabet kurumlarıyla ilişkileri, sahip oldukları yetkilerin içeriği ile aldıkları idari kararların yargısal denetimi gibi, ülkemizde de tartışma konusu olan hususlar ele alınıyor.

Regülasyon kurumlarına ilişkin ikinci bölümünün Türkçeye de çevrilmesi düşünülen ve "L'Harmattan" tarafından yayımlanan bu kitabın tamamının dijital versiyonuna internet üzerinden ulaşmak da mümkün.