20 Ekim 2010

25 Ekim 2010, Pzt. Açık Radyo'da, Av. Vedat Gürer ile Internet Yasakları

Yeni yayın döneminin ilk "Bilgi Çağının Hukuku" programı, 25 Ekim 2010, Pazartesi sabahı, 10.30-11.00 saatleri arasında Açık Radyo'da!
Konuk ve Konu: Av. Vedat Gürer ile birlikte son 6 aydan bu yana neler oldu bitti ve ağırlıklı olarak; "Internet Yasakları"... (Arada "Give Me Back My Freedom" -Peter Green- dinlenecek...)

Yayını dinlemek için: Podcast: Açik Radyo

14 Ekim 2010

CIS Speaker Series - Judith Finell | Stanford Law School

CIS Speaker Series - Judith Finell | Stanford Law School:

Music technology has radically changed the way in which music is composed, produced, performed, and obtained. Many artists openly utilize the works of others, often altering the core sonic characteristics of a sampled fragment. These developments pose new challenges to doctrines such as fair use, scenes a faire, and infringement criteria, such as access, transformative use, and prior art. Musicologist and expert witness Judith Finell will discuss these issues, and present musical examples from recent copyright cases.

Judith Finell is a musicologist who specializes in issues involving music as intellectual property. Her arena is the intersection of music, law, and technology. She formed her consulting firm Judith Finell Musicservices Inc. in New York over 20 years ago, to serve copyright and entertainment attorneys, and the music, entertainment, media, technology, and advertising industries. She has testified as an expert witness in many leading copyright cases throughout the country, and is a frequent guest speaker before attorney groups, law schools, and intellectual property organizations.

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ

BTK- "ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ"

Tüketici hakları
             MADDE 5 – (1) Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler aşağıda sıralanan haklara sahiptir;
             a) Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı,
             b) Tüketicilerin elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerle abonelik sözleşmesi yapabilme hakkı,
             c) Abonelerin kişisel verilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme hakkı,
             ç) Rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma ve ayrım gözetilmeksizin kaydolma hakkı,
             d) Acil arama hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilme hakkı,
             e) Abonelerin ayrıntılı fatura talep edebilme hakkı,
             f) İşletmecinin sunacağı elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme hakkı,
             g) Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkı,
             ğ) Abonelerin özel içerikli hizmetler de dâhil olmak üzere kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle katıldıkları kampanya, tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı,
             h) Arızaların giderilmesinde, sağlık, yangın, afet, güvenlik ve benzeri acil durum ve güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlar dışında, benzer konumdaki tüketiciler arasında ayrım gözetmeme temelinde bir uygulamayı talep etme hakkı,
             ı) Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkı,
             i) Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını kendilerinin faydalanabilecekleri şekilde talep etme hakkı,
             j) Abonelerin istenmeyen mesaj ve iletileri almayı reddetme hakkı,
             k) Abonelerin faturalarına üst sınır getirebilme hakkı.
...
İnternetin güvenli kullanımı
             MADDE 10 – (1) İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, TİB tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.
             (2) Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirleyebilir. 
*** 
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı işletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet sunmalarına ve/veya altyapı işletmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İlkeler
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur:
             a) Hizmet kalitesi ölçütlerinin anlaşılabilir, uygulanabilir ve güncel olması.
             b) Hizmet kalitesi standartlarına ilişkin güncel bilgilerin yeterli, kıyaslanabilir ve erişilebilir olması.
             c) Elektronik haberleşme hizmetlerinin değişen şartlar çerçevesinde uluslararası standartlarda ve ölçütlerde olması.
             ç) Kullanıcı memnuniyetini artırıcı ve şikâyetleri giderici uygulamaların teşvik edilmesi.
             d) Benzer konumdaki kullanıcılar arasında ayrım gözetilmemesi ve aynı hizmetin benzer konumdaki kullanıcılara aynı hizmet kalitesi seviyesinde sunulması.
             e) Hizmet kalitesi ölçütlerinin geliştirilmesinde acil numaralara erişim ve engelli kullanıcıların ihtiyaçları gibi özel durumların dikkate alınması.

 

Açık Radyo Programı Yeni Yayın Dönemi başlıyor...

"Bilgi Çağının Hukuku" programı, 25 Ekim 2010 Pazartesi'den itibaren eskiden olduğu gibi Pazartesi sabahları, 10.30-11.00 saatleri arasında yayınlanacak...