13 Mayıs 2007

14 MAYIS PAZARTESİ- Av. GÖKHAN AHİ ile 5651 SAYILI YASA

Sayın Cumhurbaşkanı Sezer veto etmez ise "İn­ter­net Or­tamın­da Ya­pı­lan Yayın­la­rın Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İş­lenen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­da Ka­nun" başlıklı yeni bir kanunumuz daha oluyor.
14 Mayıs 2007, Pazartesi günü Açık Radyo'da Av. Gökhan Ahi ile bu kanunu tartıştık. Ahi, İvHP ve İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi üyesi. Hürriyet Gazetesi'nin "e-Yaşam" ekinde hukukla ilgili yazılar yazar. Ahi, bu kanunun "beklendiği kadar olumsuz" olmadığını anlattı bu söyleşide. "Olumsuz" yanlarını ise bir sonraki haftaya bıraktık... Ara'da Jak Kohen'in bu program için seçtiği "Don't Say Nothing"i çaldı Ömer Şahin. (Patti Smith- "Peace & Noise" albumünden).
Av Fikret İlkiz'in blogunda bu haftanın konusunu da bu kanun oluşturuyor. İlkiz; "İnternet ortamında yapılan yayınlardaki sorumluluk sistemini kuran ve tanımları doğru düzgün yapan temel bir yasa değildir. Diğer temel yasalar üzerine 'internet ortamındaki yayınlar' adıyla yama yapılmaktadır. Meclis tarafından kabul edilmiş olan 5651 sayılı internetle ilgili bu 'kanun', bu elbise üzerinde, dikiş tutmayan bir yamadan ibarettir. " diyor...

Hiç yorum yok: