27 Şubat 2012

www.btk.gov.tr/mevzuat/tebligler/dosyalar/ISS-Hizmet-Kalitesi.pdf

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE
İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ!
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler hariç elektronik
haberleşme alt yapısı üzerinden internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerin, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef
değerlerinin tespiti ile ölçümlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

www.btk.gov.tr/mevzuat/tebligler/dosyalar/ISS-Hizmet-Kalitesi.pdf

(Bu içeriği buraya koyarken 3 kere TTNET bağlantım kesiliyorsa...!!!)

Hiç yorum yok: