8 Mayıs 2012

TURİZM ve BİLGİ ÇAĞININ HUKUKU

Diğer pek çoğu gibi günümüzde turizm ve otelcilik ile uğraşanlar, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktalar. Bilgi çağında zaten başka türlüsü de konu dışı...
Dolayısı ile bu alanları düzenleyen hukuk, kısaca "bilişim hukuku"; onları da ilgilendiriyor... Her sektörde olduğu gibi turizm ve otelcilik sektöründe de sektör mensuplarının bu konuda düzgün duruş ve işleyiş sağlamak için, devletin kanunlar çıkarak düzenleme yapmasını beklemek yerine çağdaş düzenleme yöntemlerinden "Öz Düzenleme" ("Self Regulation") yolunu tercih etmesi, kendi etik ilkelerini belirleyerek kendi kendini disipline etmesi daha olumlu bir politikadır...

Yürürlükteki mevzuata göre "Turizm ve Bilişim Hukuku" konusu şimdilik ve kabaca aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

A. Turizm ve otel kuruluşlarının kendi uğraşı alanlarında kullandıkları bilgi ve iletişim teknolojilerine göre

  • Web siteleri- Tanıtım ve bilgilendirme, içerik: Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ceza Hukuku
  • Web siteleri üzerinden pazarlama: E-Ticaret Hukuku, Tüketici Hakları
  • Hiper ağlar uzerinden pazarlama, rezervasyon ve satış: Küresel ve Yerel düzenlemeler, Uluslararası antlaşmalar, AB Hukuku  
  • Bulut Bilişim Kullanımı: Bilişim hukuku

B. Hedef kitlelerine sundukları ürün ve hizmetler ile ilgili olarak

  • Kişisel verilerin gizliliğine saygı: Veri Koruma Hukuku
  • Doğru bilgilendirme, Tüketici haklarına saygı: E.Ticaret
  • Dijital içerik sunumu (Müzik, film, v.d.): Fikri Mülkiyet Hukuku, Dijital Haklar Yönetimi
  • Internet bağlantısı, IPTV- Internet Televizyonu, Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), QR Kod sistemleri: Telekomünikasyon Hukuku, Veri Koruma Hukuku, İnsan Hakları Hukuku


C. Yürürlükteki Kanunların Kamu Düzeni Gerekçesiyle getirdiği yükümlülüklere göre

  • Internet: 5651 Sayılı Kanun'a göre Toplu Kullanım Sağlayıcı kabul edilenlerin kayıt tutma zorunluğu, konusu suç sayılan içerikleri filtreleme yükümü (1.11.2007 tarihli, 26687 sayılı R.G.'de yayınlanan Yönetmelik, Madde 4) 
  • Alkol tüketimiTesis içindeki analog ve dijital içeriklerde, hedef kitlenin yaşı esas alınarak getirilen sınırlamalar. 

Hiç yorum yok: