3 Ocak 2013

Meclis'in araştırma komisyonları tez konusu oldu (Özel) Haberi

Meclis'in araştırma komisyonları tez konusu oldu (Özel) Haberi (Bugün)

Salih Sağlam tarafından hazırlanan tezin sonuç bölümünden:

DEVLET SIRRI ŞEFFAFLIK AÇISINDAN SAKINCALI

Tezin sonuç bölümünde ise "Meclis araştırması, bilgi edinmek amacıyla sınırlı tutulduğundan, bu amacın dışında kalan, örneğin yargısal nitelikte bir araştırma yapılması kurumun niteliği ile bağdaşmayacaktır. Bu nedenle Mustafa Güngör cinayeti, gazeteci Metin Göktepe cinayeti gibi konularda yapılan Meclis araştırmalarını konu unsurundan sapma olarak görmekteyiz. Öte yandan içtüzüğün 105. maddesi ile getirilen devlet sırları ve ticari sırların Meclis araştırmasının kapsamının dışında bırakılması, öğretide ve uygulamada şeffaflık, açık toplum ve bilgi edinme hakkı açısından sakıncalı görülmekte; yoruma açık ve muğlâk bu kavramların Meclis araştırmasının etkinliğini azalttığı kabul edilmektedir. Devlet sırları açısından halen taslak halinde olan Devlet Sırları Kanunu Tasarısı, herhangi bir çözüm öngörmemektedir. Öte yandan 22. dönemde verilen 2/818 esas numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi'nin kabul edilmesi halinde devlet sırları ve ticari sırların Meclis araştırmasının kapsamına alınması mümkün olacaktır. Ancak teklifte özellikle üçüncü kişilerin söz konusu hükümlere aykırı hareket etmesi durumunda herhangi bir yaptırımın öngörülmemiş olması bir eksikliktir. Kanaatimizce konunun üçüncü kişileri bağlamayan içtüzük yerine, kanun ile düzenlenmesi gerekmektedir." deniliyor. 

Haberin tamamı burada

Hiç yorum yok: