13 Ekim 2014

29 Eylül: Av. Serhat KOÇ ile son TORBA KANUN ve 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

Açık Radyo, FM 94.9 "Bilgi Çağının Hukuku" Programı 

Yayin Tarihi: 29 Eylül 2014, Pazartesi
Yayin Saati: 10.30 -11.00
Konu: 6552 sayılı Torba Kanun ile 5651 Sayılı Kanun'a getirilen 2 değişiklik 
KonukAv. Serhat Koç
Hazırlayıp Sunanlar: Avniye Tansug - Murat Lostar
Yayın Kopyası: 

Not: Anayasa Mahkemesi, 2 Ekim 2014, Perşembe günü, sözonusu Torba Kanun'un 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının, 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un; 1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin ve 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkranın, İptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi hakkında şöyle karar verdi:

...126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALĠNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
D- 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un;
1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,
2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA!

KAYNAK: Anayasa Mahkemesi, Kararlar
Ayrıca Bkz: "Altıparmak-Akdeniz"AYM Bireysel Başvuru
Cyber-Rights.Org
Hiç yorum yok: