11 Haziran 2018

KVKK: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

Tıpkı Bilgi Edinme Hakkı gibi kanunla ve gereğince düzenlenmesini yıllardır beklediğimiz bir Kişisel Verileri Koruma Kanunu'muz var hanidir... Ve o kanuna göre bu hakkın gerektiği gibi "k u l l a n ı l m a s ı"nı sağlamakla görevli bir kurulumuz da... Yani "Kişisel Verileri Koruma Kurumu"...
Korunuyor mu korunamıyor mu?
İzliyoruz...

Hiç yorum yok: